100 % naturlig.

Kork utviklet for bærekraftige bygg med utmerkede tekniske spesifikasjoner.

Kork eik tre


Quercus Suber L. 


Kork er den ytre barken til treet Quercus Suber L (kork eike tre). Et korktre kan leve opptil 200 år og i denne perioden kan den ytre barken høstes 15-18 ganger. Prosessen påfører ikke treet skade og barken fornyer seg selv. Bærekraft


For hvert tonn med kork som produseres gir det opptil 73 tonn Co2 fangst i den naturlige syklusen. Dette oppnås med en bærekraftig verdikjede med planting og fornyelse av kork. Korkproduktene gir -596,5 kg CO2 pr m3 etter fratrekk av transport og produksjon. 

Naturlig fordeler

Kork er i praktisk en naturlig regulator av temperatur forskjeller og i sammenligning med andre produkter på markedet som mister sine tekniske verdier over tid, opprettholder kork sine presentasjoner og tekniske kvaliteter.

Det er mange gode grunner til å velge bærekraftig

Naturlig industriell prosess


Kork brukt som blant annet isolasjon kommer fra det unike korktreet Falca. Dette er et unikt korktre som periodevis blir høstet fra de øvre grenene av korktreet. Når korken er blitt fjernet fra treet blir den fraktet til produksjonsområdet. Produksjonsområdene ligger sentralt i forhold til korkskogen for å unngå lengre etapper av transport som vil gi mer utslipp. 


I den industrielle prosessen med å utvinne kork til et ferdig produkt er det ikke noe annet en 100 % kork som er brukt i prosessen. Det blir ikke brukt tilsetninger eller bindemidler, det er kork sin egen evne til å binde seg til seg selv som gjør det mulig å forme produktene. 93 % av energibruken til produksjon er biodrivstoff som er avfall (korkstøv) fra kork. 


Korken blir kvernet i mindre biter før den blir lagt i egne former og eksponert for varm damp på 350 grader der korken slipper ut sitt eget bindemiddel, et naturlig bindemiddel som er i kork. Ingen kjemikaler eller bindemidler blir tilsatt. Deretter blir formene fjernet og korken blir lagt til lagring i en stabiliseringsperiode. Etter denne perioden blir korken kuttet til forskjellige korkplater, pakket og sendt. 


All avfall som blir produsert i prosessen er 100 % resirkulerbar noe som gjør at produktene krever veldig lite energi for å produseres. Med kork som en naturlig karbonsluk og en resirkulerbar energi prosess gir korkproduktene hele -596,5 kg Co2 besparelse pr kubikkmeter med kork brukt i bygg. Denne besparelsen er medregnet transport av råmateriale fra skog til produksjonområdet og produksjonsutslipp. 


  


 

Sirkulær verdikjede

Kork kan gjenvinnes etter byggets levetid og tilbakeføres til nye produkter. Dette også uten tilsetninger og andre bindemidler en kork. 100 % naturlig. 

Produkter

Interiør

Interiørplater i forskjellige mønstre.

Korkgranuler

1-15 mm. Isolasjon og tilsetning i blant annet betong.

Isolasjon

Isolasjonsplater fra 10-300 mm 

Kledning

For bygg og bolig.